آرامگاه میرزا کوچک خان

 این بنا در دهکده سلیمان داراب و در قسمت شرقی بقعه سلیمان داراب در شهر رشت قرار دارد. این آرامگاه به شکل بنای شش ترک آجری ساخته شده و با آجرهای لعابدار و با سفال پوش تزیین گردیده است. یونس معروف به میرزا کوچک فرزند میرزا بزرگ به سال 1298 ه.ق در شهر رشت متولد شد. وی از مجاهدین برجسته صدر مشروطیت و از آزادیخواهان نامدار ایرانی مي‌باشد.