قلعه نصوری

قلعه نصوری، این قلعه به قلعه شیخ نیز مشهور است. متعلق به اوایل دوره قاجاریه و در شهر طاهری از توابع بخش مرکزی کنگان قرار دارد. ساخت این قلعه به امر شیخ جبار نصوری در حدود 180 سال پیش انجام یافته و معمار آن علی اصغر شیرازی بوده است. در ورودی قلعه از سمت جنوب و رو به خلیج فارس است که دری بزرگ چوبی با گل میخ و کنده‌کاری دارد. بعد از ورودی اصلی یک هشتی بزرگ وجود دارد که دارای هشت طاقچه ساده است. در سمت شمالی یک پلکان به طبقه دوم منتهی مي‌شود و یک درب چوبی آن را به اندرونی وصل مي‌کند. در این طبقه یک ایوان با ستون‌های سنگی و گچبري‌های جالب وجود دارد. این ایوان از طرف پنج در چوبی به اتاقی راه مي‌یابد. در این اتاق یک گچبری با تزئینات گل و بوته وجود دارد. این بنا دارای بادگیری همانند بادگیرهای ساختمان‌های ساحلی خلیج فارس است.